فروشگاه

 • خودرو: پژو 405 خودرو ساز: ایران خودرو قطعه ساز: رایاگستر عملکرد این قطعه حفظ انسجام کمک فنر عقب است.
 • خودرو: پژو 405 خودرو ساز: ایران خودرو قطعه ساز: رایاگستر

  این قطعه با توجه به موقعیت قرارگیری و اتصال دسته موتور پایین راست به موتور در کاهش ارتعاشات موتور نقش بسزایی دارد. همچنین با توجه به ماهیت و کارکرد قطعه در دمپ و کاهش ارتعاشات پیچشی نیز تأثیر گذار است و چنانچه این قطعه عملکرد صحیحی نداشته باشد لرزش موتور و سروصدا احساس می شود و راننده احساس راحتی نمی کند.قطعات تولیدی فریم با جوشکاری CO2 تولید شده و تست خستگی (Fatique) را که بسیار سختگیرانه تر از شرایط کارکرد خودرو می باشد را پاس نموده است.

 • خودرو: پژو 405 خودرو ساز: ایران خودرو قطعه ساز: رایاگستر

  وظیفه اصلی قطعه که در بالای مجموعه کمک فنر نصب می گردد، مستهلک کردن ضربات وارده از جاده و چرخ به بدنه می باشد و چنانچه این قطعه عملکرد صحیحی نداشته باشد صدای کوبش از مجموعه کمک فنر به گوش میرسد و اصطلاحاً سفت بودن و به ویژه صدای لُق لُق در موقع فرمان گیری شنیده می شود و راننده احساس راحتی ندارد.

 • خودرو: پژو 405 خودرو ساز: ایران خودرو قطعه ساز: رایاگستر

  هنگامی که ماشین در دست انداز می افتد، وظیفه این قطعه است که مانع از این شود که در دست اندازها و چاله ها به کمک ها ضربه زده شود. این قطعه و توپی سر کمک دو ضربه گیر جلوی فشاری که به کمک فنر می آید را می گیرد.

 • خودرو: پژو 405 خودرو ساز: ایران خودرو قطعه ساز: رایاگستر

  وظیفه اصلی این قطعه ، کاهش و دمپ ضربات وارده از چرخها به سیستم تعلیق و مجموعه رام خودرو می باشد و این قطعه با توجه به طراحی انجام شده علاوه بر کاهش اثرات ضربه، قابلیت استهلاک ارتعاشات پیچشی وارد بر مجموعه رام را دارد و با توجه به الزامات تعیین شده جزء قطعات ایمنی (Safety) بوده که در اثر خرابی آیتم های ایمنی، امنیت و سلامتی راننده و سرنشینان خودرو تهدید می گردد. ابعاد این قطعه نیز بسیار مهم بوده و در صوت مغایرت در ابعاد، علاوه بر مشکلات مونتاژی بعلت پیش بار تحمیلی ، مجموعه قطعه در مدت بسیار محدود عملکرد مطلوب را از دست داده و به سایر قطعات جلوبندی و تعلیق نیز آسیب می رسانددر مونتاژ قطعه بر روی قطعه فورج شده ، رعایت جهت زاویه مونتاژ بسیار مهم و می بایستی رعایت گردد.

 • خودرو: پژو 405 خودرو ساز: ایران خودرو قطعه ساز: رایاگستر   قطعه ضربه گیر دسته موتور بالا راست (هیدرومانت)به علت کاهش ضربات دارای نقش ویژه ای در خودرو می باشد،چنانچه این قطعه در عملکرد دچار مشکل گردد لرزش و صدای موتور احساس می گردد و با توجه به فانکشن ( عملکرد) قطعه اهمیت زیادی در خودرو دارد.
 • خودرو: پژو 405 خودرو ساز: ایران خودرو قطعه ساز: رایاگستر  

  با اتصال به دو قطعه رام و دسته موتور گرد تفلونی جلوی ضربه های احتمالی وارده به گیربکس را می گیرد و باعث می شود گیربکس محکم باشد.

عنوان

Go to Top